TOMÁŠEK ENGINEERING

NÁVRH, PROJEKCE, KONSTRUKCE A VÝROBA 

STROJŮ

 

 

UKÁZKY VÝROBNÍCH A PROJEKČNÍCH PRACÍ VE STROJÍRENSTVÍ :

vyvažování svislých posuvných hmot

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

 • malé zástavbové rozměry
 • jednoduchá konstrukce, vysoká provozní spolehlivost a dlouhá doba životnosti
 • nemá žádné přídavné setrvačné síly
 • nízká hmotnost
 • se změnou zatížení lze snadno za provozu měnit vyvažovací sílu
 • vysoké dynamické vlastnosti

KDE LZE LINEÁRNÍ HYDROMOTOR S TELESKOPICKÝM PÍSTEM S VÝHODOU VYUŽÍT:

 • tam, kde se uplatní jeho malé zástavbové rozměry.
 • Teleskopické uspořádání pístu umožňuje několikanásobně větší zdvih než je vlastní stavební výška hydromotoru.
 • tam, kde je nutné potlačit přídavné setrvačné síly od protizávaží
 • tam, kde se vyplatí snížit hmotnost o hmotu protizávaží

Tam, kde je vhodné nebo nutné měnit vyvažovací sílu a, kde je možné odlehčit nosnou konstrukci (stojan) o síly od závaží (vřeteníku) i protizávaží. Vyvažovaná hmota je zachycena do lože a stojan může být navrhnut tak, aby zachytil jen síly od nástroje.

SLUŽBY

 • GENERÁLNÍ A STŘEDNÍ OPRAVY, MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ

 • PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ PRÁCE V OBLASTI HYDRAULIKY

 • SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V HYDRAULICE

 • SERVIS A PRODEJ HYDRAULICKÝCH PRVKŮ

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI:

CONFORTI OLEODINAMICA SRL

NABÍDKA PRODUKTŮ:

 • Hydraulické válce

 • Servoválce

 • náhradní díly

 • Těsnění

 • Snímače

 • Stavebnicové sady

ProjeKTY

 

rozválcovací zařízení

 

manipulace

 

řezačka buničíny

 

Hydraulické lisy

 

teleskopické válce

HLEDÁTE konstrukční

ŘEŠENÍ?

Strojírenství 

Ve strojírenství se jedná o dodávky do oborů:

 • kovárenství - rozválcovací stroj, polygrafie - vysekávací a etiketovací stroje, manipulace - pásové, válečkové a jiné dopravníky a manipulátory
 • obráběcí stroje - mazání, vyvažování svislých posuvných hmot
 • výroba keramiky - lisy a vibrolisy, linky a pracoviště s lisy,
 • průmyslové stroje a zařízení - dodávky dílů pro zařízení na úpravu a filtraci vody.

Energetika

V energetice se jedná především o dodávky pro vodní díla a vodní elektrárny, tj. ovládání jezových klapek, regulátory vodních turbín, pohony stavidel, hydraulické systémy ovládání uzávěrů vodních děl.

Stavebnictví

Ve stavebnictví směřují naše dodávky do oboru kanalizace - robot pro opravy kanalizačních řadů bezvýkopovou technologií, tlaková nádoba pro instalaci kanalizační vystýlky.

© Copyright TOMASEK engineering